Werkwijze

Het therapieverloop gebeurt steeds op dezelfde wijze:

1

Telefonisch contact

Gelieve steeds telefonisch contact op te nemen.

2

Intakegesprek

Tijdens een eerste afspraak worden administratieve gegevens, hulpvraag, bezorgdheden… bevraagd en besproken.

3

Inspectie en motorische evaluatie

Tijdens de eerste afspraak wordt het kind motorische geobserveerd of onderzocht.

4

Bepalen van behandelingsfrequentie

Vaak schreef de dokter reeds de behandelfrequentie voor. Afhankelijk van de hulpvraag en motorische evaluatie wordt de therapienoodzaak verder besproken. We werken meestal met vaste afspraken dus wordt er gezocht naar een therapiemoment dat past bij uw voorkeur.

5

Ouderbegeleiding

Tijdens de behandeling van baby’s worden ouders gestimuleerd therapie mee te volgen. Dit om de tips die in de praktijk worden gegeven mee te nemen naar huis en daar toe te passen. Bij oudere kinderen merken we dat therapie vaak vlotter verloopt wanneer de ouders niet aanwezig zijn (zijn minder afgeleid…). Na de therapiesessie kunnen de oefeningen en aandachtspunten wel kort worden besproken.

6

Verslaggeving

Op vraag van de dokter, school… kan na verloop van tijd een verslag worden gemaakt. Hierbij worden de behandeldoelen en evolutie besproken.

7

Herevaluatie

Regelmatig worden de behandeldoelen geëvalueerd, al dan niet via motorische testing. De behandelnoodzaak kan worden aangepast.

8

Overleg: MDO, onderzoek…

Indien gewenst kunnen wij op uw vraag aanwezig zijn bij schoolcontacten, onderzoeken…